RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Středočeský Kramerius

STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2019

 

Naše kolegyně Marie Šprunglová byla oceněna mezi pěti nejlepšími knihovníky Středočeského kraje cenou, která se nazývá Středočeský Kramerius. Každoročně ji vyhlašuje a uděluje Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Tato cena bývá také nazývána "knihovnickým Oskarem".

 

V Kladně také proběhlo ve středu 2.10.2019 slavnostní předání tohoto titulu, věcných cen a květin všem oceněným. Úvod této slavnostní události zpříjemnilo hudební vystoupení, poté promluvili zástupci Středočeského kraje a hostitelské instituce.

 

Medailonky o jednotlivých oceněných nás seznámily s jejich knihovnickou prací a s důvody, proč byli na toto ocenění navrženi právě oni. Vždyť ve Středočeském kraji je na 700 veřejných knihoven!

 

 

 

Důvody pro ocenění jsou zpravidla takové, že tyto knihovny pouze nepůjčují knihy, ale stávají se kulturními i společenskými centry komunity s množstvím dalších aktivit či akcí pro širokou veřejnost. 

 

Jsme hrdi, že máme v Chrašticích Veřejnou knihovnu pro děti. mládež i dospělé, která má takovou pověst, že jsme byli navrženi na Středočeského Krameria 2019 právě my resp. naše knihovnice Marie Šprunglová, která školní i obecní knihovnu již mnoho let vede a neustále rozvíjí.

 

 

Ve spolupráci se školou se zde např. již 15 let koná každý rok Noc s Andersenem, v knihovně pasujeme prvňáčky na čtenáře a chodíme sem i na výuku.

 

Kromě výše uvedených akcí připravuje Marie Šprunglová také výstavy k různým příležitostem.

Naposledy to byla Výstava 100 let republiky, předtím expozice o 1.světové válce, výstavky o naší škole nebo o obci Chraštice.

 

Naše paní knihovnice je také autorkou Almanachu obce Chraštice a Almanachu školy. 

 

Za zmínku jistě stojí i další významné ocenění pro naši kolegyni Marii Šprunglovou, které byla před pěti lety udělena ministrem školství Stříbrná medaile MŠMT - J.A.Komenského, za dlouholetou pedagogickou činnost a zásluhy o vzdělávání. Více si můžete přečíst zde.

 

Gratulujeme Marii Šprunglové a přejeme jí pevné zdraví, mnoho sil a elánu do její další knihovnické práce v naší škole. 

 

 

Karel Derfl, ředitel školy

 

 

Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Novinové články o akci najdete zde a zde.

Další fotografie ze slavnostního předávání cen najdete zde.

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!