RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Lípa vzdělání u MŠ

Chraštická školka se po přestavbě otevřela veřejnosti

 

V neděli 28. října 2012 se nově zrekonstruovaná mateřská škola v Chrašticích otevřela poprvé široké veřejnosti. V tento den se sešli občané, rodiče i se svými ratolestmi, pedagogové, zástupci zřizovatele, starostové a starostky okolních obcí i další pozvaní hosté, aby si společně prohlédli výsledek úsilí, díky němuž se 37 let stará budova chraštické školy objevila ve zcela nové podobě a kráse.

  

   

   

Nejdříve ale paní starostka Marie Dvořáková poděkovala všem, kteří se na přestavbě podíleli, zejména pak zástupci firmy STAVOS za to, že její pracovníci odvedli svoji práci kvalitně a včas.

  

Poté přítomní starostové a starostky z Chraštic, Tušovic, Zbenic, Svojšic, Kozárovic a Bukovan společně zasadili „Lípu vzdělání“, která symbolizuje důležitou roli výchovy a vzdělávání našich dětí, zájem obce o podporu a rozvíjení školství. Jednou budou možná v jejím stínu sedat právě dnešní žáci a žákyně, až sami už jako rodiče povedou svoje děti do školky či školy v Chrašticích.

  

   

   

Moc hezky o symbolice památných stromů a zejména lip promluvila dlouholetá paní učitelka Marie Šprunglová, která dosud stále aktivně působí v chraštické knihovně. Připomněla přítomným nejenom mohutné dvousetleté lípy (dvě z původních čtyř!) kolem soch sv.Jana Nepomuckého, ale i „lípy republiky“ rostoucí od 20. let minulého století u pomníčku padlých, dále „lípy svobody“ zasazené na jaře roku 1968,  jubilejní „lípu tisíciletí“ (s certifikátem ministerstva zemědělství) zasazenou našimi žáky v předvečer 40. výročí školy na začátku nového milénia a samozřejmě také nejmladší „pohádkovou lípu“ z roku 2006, kterou vysadily školní děti při tradiční Noci s Andersenem. Tak to jsou chraštické lípy a nyní k nim tedy přibyla i naše „lípa vzdělání“!

  

A pak už všichni vystoupali po nových schodech do podkroví, kde je čekala Výstava fotografií o MŠ i průběhu její přestavby a také krátké kulturní vystoupení dětí. V krásném světlém prostoru vonícím ještě novotou zazněly vznešené tóny varhan i recitace a zpěv nejmladších dětí z mateřské školy. Odměnou jim byl zasloužený potlesk a úsměvy dospělých. Jak zdůraznil ředitel školy Mgr.Karel Derfl, stejně šikovných dětí chodí do chraštické školky celkem 56, což je zcela naplněná kapacita zařízení. 

    

   

     

Návštěvníci si se zájmem prohlíželi snímky zachycující různé etapy a postup stavebních prací, modernizaci dětského hřiště i vybavení MŠ, činnost školky i školní družiny, které se zatím dělí o společné prostory. Učitelé i děti proto uvítali možnost, kdyby mohli po úplném dokončení stavby využívat v budoucnu i nové prostory v podkroví.

  

Při sestupu z „půdy“ si všichni mohli prohlédnout také místnosti školní družiny, knihovny a hlavně mateřské školy. Mnozí byli v naší školce poprvé nebo po mnoha letech, takže byli překvapeni, jak je MŠ uvnitř pěkně barevná, útulná a dobře vybavená. Podívat se přišly i bývalé paní učitelky, které zavzpomínaly a také ocenily provedené změny k lepšímu.

  

      

Na závěr příjemného setkání čekalo všechny posezení s voňavými koláčky a kávou či čajem ve školní jídelně. I zde byl prostor pro vzpomínání, povídání i plánování… Bylo to pěkné a snad nikdo nelitoval, že se přišel podívat, i přesto, že nám zpočátku počasí právě nepřálo.

  

Přestavba mateřské školy v Chrašticích byla realizována s finanční podporou z FROM Středočeského kraje.

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

 

 

Fotografie z přestavby chraštické MŠ, sázení lípy i ze Dne otevřených dveří MŠ Chraštice si můžete prohlédnout zde nebo na www.zschrastice1213.rajce.idnes.cz.

 

A také vám nabízíme unikátní video představující celou proměnu MŠ. Pusťte si ho zde.

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!