RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Průzkum: Mapa MŠ

Co je Mapa MŠ?

 

 

Ve dnech 15.-17.2.2012 probíhalo v naší mateřské škole dotazníkové šetření (tzv. Mapa školy) zaměřené na klima v mateřských školách a realizované formou dotazníků pro rodiče, učitele, provozní zaměstnance a ředitele.

 

Tento průzkum si vedení školy objednalo a zakoupilo u společnosti SCIO, která nabízí zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání ve všech typech škol - většinou formou srovnávacích testů a dotazníků. Podobné zjišťování jsme uskutečnili také v naší základní škole (více zde). Srovnávací testy SCIO opakujeme pravidelně každý rok ve 3., 6. a 9.ročníku.

  

Rodiče dětí z MŠ obdrželi od učitelky vysvětlující dopis a dotazník, který mohli vyplnit (je to dobrovolné a anonymní) a odevzdat zpět ve školce do uzavřené schránky.

 

Všechny vrácené a vyplněné dotazníky jsme odeslali do společnosti SCIO, která je vyhodnotila a zjištěné výsledky průzkumu poskytla vedení naší školy. Tyto poznatky a názory jsou zveřejněny ve škole i na školním webu.

 

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MAPA MŠ 2012: 

 

Výsledky dotazníkového šetření Mapa MŠ 2012 nám poskytly zajímavé a cenné informace, které se staly zdrojem pozitivních změn v naší mateřské škole. Názory rodičů nám tak pomáhají objektivněji posuzovat činnost mateřské školy a mohou také přispět k odstranění případných problémů.

 

Všechny podněty jsou také důležitým východiskem při plánování dalších činností MŠ a zavádění změn a mohou tak přispět k tomu, aby každé dítě navštěvovalo naši mateřskou školu opravdu rádo a aby i rodiče byli spokojeni s úrovní poskytované péče, s organizací, prostředím i atmosférou v naší MŠ.

 

V přílohách tohoto článku najdete analytickou zprávu o dotazníkovém zjišťování Mapa MŠ 2012, dále souhrnné výsledky Mapy MŠ 2012 pro rodiče a také přehledné grafy všech otázek a odpovědí.

 

Více informací o dotazníkovém zjišťování Mapa MŠ najdete na webu společnosti SCIO zde.

 

 

Děkujeme všem za ochotu i čas věnovaný vyplnění dotazníku a těšíme se na další spolupráci.

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy                               Blanka Běloušková, vedoucí učitelka

 karel.derfl@zschrastice.cz                                 blanka.belouskova@zschrastice.cz

 

               

PřílohaVelikost
Mapa MŠ - oznámení 90.06 KB
Mapa MŠ - průvodní dopis pro rodiče135.44 KB
Co je mapa MŠ? - článek ke stažení ve formátu pdf125.36 KB
Mapa MŠ 2012 - analytická zpráva o dotazníkovém zjišťování143.87 KB
Mapa MŠ 2012 - souhrnné výsledky pro rodiče222.24 KB
Mapa MŠ 2012 - přehledné grafy všech otázek a odpovědí388.44 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!