RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Výsledky Mapy MŠ

Výsledky Mapy MŠ 2016

 

 

Ve dnech 25.1.-12.2.2016 prováděla společnost Scio v některých MŠ dotazníkové šetření (tzv. Mapa mateřské školy) zaměřené na klima v mateřských školách a realizované formou dotazníků pro rodiče, učitele a provozní zaměstnance mateřských škol.

 

Tento průzkum si vedení školy objednalo a zakoupilo u společnosti SCIO, která nabízí zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání ve všech typech škol - většinou formou srovnávacích testů a dotazníků. Podobné zjišťování jsme uskutečnili také v naší základní škole (více zde). Srovnávací testy SCIO opakujeme pravidelně každý rok také ve 3., 6. a 9.ročníku ZŠ.

  

Rodiče dětí z naší MŠ obdrželi od učitelek vysvětlující dopis a dotazník, který mohli vyplnit (bylo to dobrovolné a anonymní) a odevzdat zpět ve školce do uzavřené schránky.

 

Všechny vrácené a vyplněné dotazníky jsme odeslali do společnosti SCIO, která je vyhodnotila a zjištěné výsledky průzkumu nyní poskytla vedení naší školy.

 

Tyto poznatky a názory jsou již k dispozici v tištěné podobě ve škole a také zde na školním webu.

 

Anonymní ankety v naší mateřské škole se zúčastnilo celkem 33 rodičů (z celkového počtu 56 dětí), 5 učitelek a 1 provozní pracovnice.

 

Celkem se v roce 2016 tohoto dotazníkového šetření zúčastnilo 2780 rodičů, 441 pedagogů a 296 provozních zaměstnanců z přihlášených MŠ.

 

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MAPA MŠ 2016: 

 

Výsledky dotazníkového šetření Mapa MŠ 2016 nám poskytují zajímavé a cenné informace, které jsou zdrojem inspirace pro další pozitivní změny v naší mateřské škole.

 

Především názory rodičů jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou a pomáhají nám tak nejen objektivněji posuzovat činnost mateřské školy, ale přispívají i k odstranění případných problémů či nedostatků.

 

Všechny získané podněty jsou také důležitým východiskem při plánování dalších činností MŠ a zavádění dalších změn, čímž přispívají k tomu, aby každé dítě navštěvovalo naši mateřskou školu opravdu rádo a aby i rodiče byli spokojeni s úrovní poskytované péče, s organizací, prostředím i atmosférou v naší MŠ.

 

V přílohách tohoto článku najdete analytickou zprávu o dotazníkovém zjišťování Mapa MŠ 2016, dále souhrnné výsledky Mapy MŠ 2016 pro rodiče a také přehledné grafy všech otázek a odpovědí.

 

Více informací o dotazníkovém zjišťování Mapa MŠ najdete na webu společnosti SCIO zde.

 

 

Děkujeme všem za ochotu i čas věnovaný vyplnění dotazníku a těšíme se na další spolupráci.

 

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy                               Mgr.Jolana Vaněčková, zástupce ředitele pro MŠ

 karel.derfl@zschrastice.cz                                            jolana.vaneckova@zschrastice.cz

 

 

 

PřílohaVelikost
Mapa MŠ 2016 - analytická zpráva o dotazníkovém zjišťování608.89 KB
Mapa MŠ 2016 - souhrnné výsledky pro rodiče296.31 KB
Mapa MŠ 2016 - přehledné grafy všech otázek a odpovědí1001.27 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!