RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

50.VÝROČÍ ŠKOLY

Výzva! Přispějte i Vy do almanachu k 50. výročí školy!

   

Almanach z r.2001 - Jaký bude ten z 2011?V rámci oslav 50. výročí otevření nové budovy školy v Chrašticích bude vydán aktualizovaný školní almanach. Bude obsahovat především seznam a fotografie vycházejících tříd, seznamy žáků, ředitelů, vyučujících a dalších zaměstnanců školy za celých 50 let. Dále bude obsahovat texty shrnující historii školy a připomínající nejvýznamnější události. Důležitou částí by měly být rovněž fotografie a jiné obrazové materiály, během školní docházky zažili.

   

Almanach bude vydán v počtu asi 300 ks a bude prodáván v době oslav 23. a 24. září 2011. Přesná cena bude stanovena až podle skutečných nákladů, ale pravděpodobně to bude částka  150-200 Kč. Pro zájemce se chystá systém jmenovitých objednávek a rezervace. V případě velkého zájmu pak bude vytištěno více kusů.

   

V současné době se již NOVÝ ALMANACH připravuje, ale ještě stále uvítáme další fotografie a vzpomínky, kterých je zatím relativně málo.

   

Vyzýváme proto všechny, kteří mají: 

 

- fotografie třídy;

- fotografii z nějaké akce školy (ze soutěží, výletů, exkurzí, ad.);

- fotografii školy (zvnitřku i zvenku, zvláště z dřívějšího období);

- zajímavý obrazový i věcný materiál (staré sešity, staré učebnice, žákovské knížky, vysvědčení, výkresy, diplomy, pionýrský průkaz, atp.)...

 

...aby je zapůjčili organizátorům oslav. Fotografie označte svým jménem a připište datum (rok) vzniku a příp. osoby, které jsou na fotografii. Fotografie lze zasílat i v digitální podobě.

 

Dále vyzýváme všechny, kteří mají:

 

- nějaké historky a příhody ze školních lavic;

- příjemné vzpomínky na své učitele nebo spolužáky;

- cokoliv dalšího, co by stálo za to být vzpomenuto a otištěno v almanachu...

 

...aby je ve vhodné formě doručili organizátorům. Vítáno je opravdu cokoliv, konečný výběr je vyhrazen autorům almanachu. A co se nevejde do almanachu, rádi použijeme při přípravě VÝSTAVY, která bude také součástí letošních oslav.

  

Rovněž znáte-li někoho, kdo disponuje zajímavými fotografiemi nebo vzpomínkami, sdělte mu naši výzvu a popř. zprostředkujte předání.  Děkujeme!

   

Kontakty:

 

Marie Šprunglová, Mgr. Karel Derfl

tel. škola: 318 695 382 , e-mail: skola@zschrastice.cz , stránky školy: www.zschrastice.cz  

 

 

Fotografie, materiály i vzpomínky je třeba doručit co nejdříve, nejlépe do konce května 2011, nejpozději však do konce června. Pozdější zařazení může být problematické, později doručené materiály však můžeme ještě využít na přípravu doprovodné VÝSTAVY.

   

Poslední výzva se týká sponzorů. Vstupní náklady potřebné k přípravě a tisku almanachu jsou vysoké a nemohou být hrazeny z rozpočtu školy. Kdo by byl ochoten podílet se větší nebo menší částkou na sponzorování vydání almanachu, příp. dalších aktivit týkajících se oslav, nechť se ozve organizátorům nebo v kanceláři školy. Sponzoři obdrží darovací listinu a jejich jména (nebo jména firem) budou uvedena v almanachu a na školním webu.

 

Děkujeme!

 

Marie Šprunglová a Mgr.Karel Derfl

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!