RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Zájmové kroužky ZŠ

Zájmové kroužky 2023/2024 

 

Zajmové kroužky ve školním roce 2023/2024, budou upřesněny v září 2023 (dle přihlášek).


Všechny mimoškolní aktivity organizované přímo školou (tj. v době mimo rozvrh výuky) jsou součástí činnosti školní družiny (ŠD) nebo školního klubu (ŠK). Více informací o jednotlivých kroužcích zde.  

  

Žák se do jednotlivých volnočasových činností přihlašuje písemnou přihláškou, rodiče potvrdí svým podpisem účast dítěte i seznámení s podmínkami. 

   

Zájmové kroužky jsou součástí ŠD a ŠK, mladší děti odchází se souhlasem vychovatelky na činnost kroužku ze školní družiny a zase se tam potom vracejí. Pokud kroužek odpadne, dítě zůstává v družině. Tím je zajištěna bezpečnost dítěte, za které v tuto dobu odpovídá škola.   

  

Docházka dítěte do zájmového kroužku je evidována v sešitu docházky. Stejně tak se evidují absence a omluvy nepřítomnosti žáka na kroužku. 

   

Upozorňujeme na skutečnost, že všechny kroužky mohou být otevřeny až teprve na základě skutečného zájmu dětí. Pokud se v některém kroužku nepřihlásí dostatečný počet zájemců, nebude bohužel otevřen. 

 

Pravidelná činnost zájmových kroužků ŠD a ŠK bude postupně zahájena v týdnu od 25. září 2023. Výjimky budou zveřejněny v týdenních plánech

 

Pololetní příspěvek na činnost kroužku je 400,-Kč. Poplatek za kroužky ale neplatí ti žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny a hradí zde měsíční poplatek. Tito žáci mají všechny kroužky zdarma!

 

Příspěvek na činnost školních kroužků slouží zejména na pořízení vybavení kroužků a nákup spotřebního materiálu. Tento poplatek může být také prominut či snížen (ze sociálních důvodů), a to na základě žádosti rodičů.

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy                                          Marie Vávrová, vedoucí vychovatelka ŠD

karel.derfl@zschrastice.cz                                                  marie.vavrova@zschrastice.cz

 

PřílohaVelikost
Informace o organizaci a zajištění volnočasových aktivit pro děti 2023-2024430.76 KB
Nabídka zájmových kroužků a dalších volnočasových aktivit 2023-2024910.38 KB
Přihláška do zájmových kroužků 2023-2024215.6 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!