RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Spolupráce a důvěra

Spolupráce a důvěra

 

Projekt občanského sdružení Aisis Tento projekt vznikl na základě metodik a zkušeností pedagogického projektu "Dokážu to?". Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Projekt "Spolupráce a důvěra" má zapojeným školám z celé České republiky napomoci nastartovat proces změn nutných k realizaci kurikulární reformy a trvalé obnovy školy.

Cílem projektu je modernizace školních vzdělávacích programů zapojených škol tak, aby odpovídaly požadavkům současné společnosti, zejména trhu práce a aby byly orientovány na rozvoj klíčových kompetencí.

Důležitým předpokladem úspěšnosti procesu plánované změny je klima a vztahy na školách.

Proto projekt v rámci vzdělávacích akcí i v rámci metodické podpory dává účastníkům nástroje a podněty k tvorbě atmosféry spolupráce, důvěry a partnerství nejen v rámci školy, ale i mezi školou a komunitou. To je důležité pro proces otevření se školy potřebám komunity a její fungování jako přirozeného vzdělanostního centra území.

 

Podstatou projektu "Spolupráce a důvěra" je provázaný systém vzdělávacích akcí, jehož cílem je vybavit řídící a pedagogické pracovníky škol profesními kompetencemi potřebnými k tvorbě školního vzdělávacího programu.

Klíčovými aktivitami projektu jsou jednak akreditované kurzy (Trvalá obnova školy - dále TOŠ, kurzy osobnostní a sociální výchovy - dále OSV), a na ně navazující akce a činnosti, které je podporují a vytváří s nimi ucelený systém podpory změny (práce Klubu TOŠ, Klubu OSV, program pro facilitátory a konzultanty v oblasti rozvoje škol, dovednosti pro účast v mezinárodních projektech).

 

Projekt sám a zejména Klub TOŠ tak navozuje a podporuje v českém školství jedinečné prostředí spolupráce.

V rámci projektu jsou vytvářeny podmínky pro sdílení informací a zkušeností mezi řídícími pracovníky i celými školami. Předpokládáme, že v průběhu projektu se do projektu zapojí různými způsoby cca 150 škol a jejich učitelů.

Projekt je připraven tak, aby nastartované procesy mohly pokračovat i po skončení podpory. Know-how projektu, výsledky a výstupy, budou přenositelné.

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!