RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Kroužky

Kroužky

Zájmový kroužek

ŠIKOVNÉ RUČIČKY

 

Kroužek je určen pro děti 1.- 3. ročníku.

Děti budou provádět výtvarné, pracovní činnosti. Kroužek bude sudé  pondělí (1x za 14 dní ).

 

Vedoucí kroužku je Romana Sklenářová

 

Zájmový kroužek

KROUŽEK VAŘENÍ

 

Kroužek je určen pro děti 6. - 9. ročníku.

Děti se seznámí s potravinami, se zdravou výživou, získají základy slané a sladká kuchyně. Kroužek je každé úterý od 15,00 - 16,00 hodin.

 

Zájmový kroužek

ZUMBA

 

Kroužek je určen pro děti od 1. - 9. ročníku. Kroužek bude každé úterý od 14,00 - 15,00 hodin.

Děti budou mít pohybová cvičení, naučí se základy zumby, základy tanců s hudbou, rytmizaci.

 

Vedoucí kroužku je Diana Chiosa.

Zájmový kroužek

STOLNÍ TENIS pro mladší a starší žáky 

 

Kroužek stolního tenisu (mladší) je určen pro mladší kluky i holky (1.-5.ročník).

 

Koná se 1x týdně vždy ve středu odpoledne v rozsahu 1,5 vyučovací hodiny na školní hale.

 

Zájmový kroužek

DRAMATICKÝ KROUŽEK

 

Kroužek je určen pro děti od 1. -9. třídy. Kroužek bude každé úterý od 15,00 - 16,30 hodin.

Děti se seznámí s divadelním světem, budou rozvíjet fantazii, naučí se improvizovat.

 

Vedoucí kroužku je Hana Kuzníková.

Zájmový kroužek

PĚVECKÝ KROUŽEK

 

Zájmový kroužek PĚVECKÝ je určen pro zájemce o zpěv z 1. - 9.třídy ZŠ popř. i pro předškoláky.

 

Kroužek se schází 1x za 14 dní v liché úterý odpoledne v rozsahu 1 hodiny nebo dle domluvy. 

 

Zájmový kroužek

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

 

Kroužek je určen pro děti od 3. - 9. třídy. Bude každý čtvrtek od 15,00 - 16,30 hodin.

Děti získají základy rybářského řádu, techniky rybolovu, praktický nácvik rybaření, získají nauku o vztahu k životnímu prostředí. Budou mít možnost získání rybářského lístku.

 

Zájmový kroužek

STŘELECKÝ KROUŽEK

 

Kroužek mohou navštěvovat kluci a holky od 6. - 9. třídy každý pátek od 13,30 - 14,30 hodin.

Získají zde základy bezpečnosti při střelbě, naučí se základy střelby z laserové pušky.

 

Vedoucí kroužku je Miroslav Bodnar.

Zájmový kroužek

TECHNICKO - UMĚLECKÝ KROUŽEK

 

Kroužek je  určen pro kluky i holky (1.-9.ročník). Koná se 1x týdně vždy v pátek odpoledne v rozsahu 1,5 hodiny.

Děti budou pracovat jak se dřevem, tak i s kovem.

 

Vedoucím kroužku je Zdeněk Jun a Jitka Kocíková.

 

 

 

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!