RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Výsledek zápisu do ZŠ

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ

2024/2025

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chraštice, Chraštice 44,  262 72 Březnice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Chraštice,

od školního roku 2024/2025

 

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠ24/001

ZŠ24/009

ZŠ24/019

 ---  

ZŠ24/002

ZŠ24/010

ZŠ24/020

--- 

ZŠ24/003

ZŠ24/011

ZŠ24/021

--- 

ZŠ24/005

ZŠ24/013

ZŠ24/022

--- 

ZŠ24/006

ZŠ24/014

ZŠ24/023

 --- 

ZŠ24/008

ZŠ24/018

 ---

---

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a mateřské školy Chraštice ke krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 Mgr. Karel Derfl, ředitel školy                

  karel.derfl@zschrastice.cz     

                               

 

Datum zveřejnění rozhodnutí:  22. dubna 2024

 

PřílohaVelikost
Výsledek zápisu do ZŠ - rozhodnutí o přijetí do 1.třídy 2024/2025236.11 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!