RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Kroužky

Kroužky

Zájmový kroužek

 

DESKOVÉ HRY

 

Kroužek je určen pro děti 1.- 9. ročníku ZŠ.

Děti budou hrát různé deskové hry. Naučí se pravidla, hrát nové hry. Kroužek bude každé sudé úterý  (1x za 14 dní).

 

Zájmový kroužek

STŘELECKO-BĚŽECKÝ KROUŽEK

 

Tento sportovní kroužek je určen pro děti ze 5.-9. třídy ZŠ. Kroužek bude každý lichý pátek od 13.30 do 15.00 hodin. Získají zde základy bezpečnosti při střelbě, naučí se základy střelby z laserové pušky. Podmínkou je vhodné sportovní oblečení a obuv.

 

Zájmový kroužek

VÝTVARNÝ KROUŽEK

 

Zájmový kroužek

KROUŽEK VAŘENÍ

 

Kroužek je určen pro děti 1. - 9. ročníku ZŠ.

Děti se seznámí s potravinami, se zdravou výživou, získají základy slané a sladká kuchyně. Kroužek je každé sudé úterý od 15.00 - 16.30h odin (1x za 14 dní).

 

Zájmový kroužek

ZUMBA

 

Kroužek je určen pro děti od 1. - 5. ročníku. Kroužek bude každé úterý od 14.00 - 15.00 hodin.

Děti budou mít pohybová cvičení, naučí se základy zumby, základy tanců s hudbou, rytmizaci.

 

Vedoucí kroužku je Diana Chiosa.

Zájmový kroužek

STOLNÍ TENIS pro mladší a starší žáky 

 

Kroužek stolního tenisu (mladší) je určen pro mladší kluky i holky (1.-5.ročník).

 

Koná se 1x týdně vždy ve středu odpoledne v rozsahu 1,5 vyučovací hodiny na školní hale.

 

Zájmový kroužek

FOTBAL

 

Tento sportovní kroužek je určen pro děti ze 4.-9. třídy ZŠ. Kroužek bude každý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin. Podmínkou je vhodné sportovní oblečení a obuv.

 

Vedoucí kroužku je Petr Janota.

Zájmový kroužek

PĚVECKÝ KROUŽEK

 

Zájmový kroužek PĚVECKÝ je určen pro zájemce o zpěv z 1. - 9.třídy ZŠ popř. i pro předškoláky.

 

Kroužek se schází 1x za 14 dní v sudé úterý odpoledne v rozsahu 1 hodiny nebo dle domluvy. 

 

Zájmový kroužek

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

 

Kroužek je určen pro děti od 1. - 9. třídy. Bude každý čtvrtek od 15.00 - 16.30 hodin.

Děti získají základy rybářského řádu, techniky rybolovu, praktický nácvik rybaření, získají nauku o vztahu k životnímu prostředí. Budou mít možnost získání rybářského lístku.

 

Zájmový kroužek

ŠVIHADLA JSOU ZÁBAVA

 

Kroužek mohou navštěvovat kluci a holky od 1. - 9. třídy každý sudý pátek od 13.30 - 15.00 hodin.

Získají zde základy pohybových, koordinačních dovedností.

 

Vedoucí kroužku je Miroslav Bodnár.

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!