RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Organizace výuky

Rozvržení výuky v ZŠ a MŠ ChrašticeHodiny

 

 

1. Škola je pro dojíždějící žáky  otevřena již od 7.15 hodin.

2. Škola je uzamčena v době od 7.50 do 11.30 hodin  

    z důvodu bezpečnosti žáků a ochrany majetku.

3. Žák přichází do třídy nejpozději 5 minut před začátkem 1.hodiny.

4. Žák přichází do třídy nejpozději 5 minut před začátkem hodiny

    (na odpolední vyučování).

5. Velká (svačinová) přestávka trvá 20 minut a žák během ní může

    jít ven z budovy školy (pokud to počasí dovoluje - což posoudí a rozhodne pedagog pověřený dohledem).

6. Všechny ostatní přestávky trvají 10 minut a žáci během nich neopouštějí budovu školy, mohou se však pohybovat po škole.

7. Přestávky slouží zejména k přípravě na další hodinu, k použití toalety a ke svačině. Během hodiny žáci nesvačí, mohou pít a odejít na toaletu s vědomím a souhlasem učitele.

8. Polední přestávky po 4., 5. a 6.hodině trvají 50 minut  a slouží zejména k tomu, aby se žáci mohli v klidu naobědvat.

9. Během polední přestávky mohou žáci opouštět budovu a areál školy (i v zimním období). Po opuštění školy (během polední přestávky) škola nenese za žáky odpovědnost. Jedná se o přerušení výuky.

10. Pokud žáci zůstanou během polední přestávky ve škole, smějí se zdržovat v určených prostorách a pověření učitelé nad nimi vykonávají pedagogický dohled.

11. Žáci, kteří zůstanou během polední přestávky ve škole, nesmějí svým chováním rušit výuku, zájmové kroužky nebo jinou právě probíhající činnost.

12. Po poslední hodině uzamkne učitel třídu, škola se uzamyká po skončení vyučování či zájmových kroužků (viz rozvrh).

13. Za pořádek a bezpečnost v budově školy během přestávek odpovídá pedagogický dohled.

 
  Začátek Konec  Délka
Příprava na výuku
7.15 7.50  
1.hodina 7.50 8.35 45 minut
2.hodina 8.45 9.30 45 minut
Velká přestávka 9.30 9.50 20 minut
3.hodina 9.50 10.35 45 minut
4.hodina 10.45 11.30 45 minut
5.hodina 11.40 12.25 45 minut
6.hodina 12.35 13.20 45 minut
Polední přestávka

11.30

12.25

13.20

12.20

13.15

14.10

50 minut

50 minut

50 minut

7.hodina 13.15 14.00 45 minut
8.hodina 14.10 14.55 45 minut

V Chrašticích 14.9.2010           

 

                                                                         Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

 

 

PřílohaVelikost
Rozvržení výuky70.72 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!