RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Základní informace

Školní rok 2018-2019

  

Zde nabízíme průběžně aktualizovaný přehled informací pro žáky, rodiče i veřejnost

k zahájení, organizaci a průběhu aktuálního školního roku v naší škole:

 


Děti z balónkem

 

Organizace školního roku

 

Školní rok 2018/2019 byl zahájen v pondělí 3.září 2018 v 8.00 hodin. Začínáme vždy společně na školní hale nebo v případě hezkého počasí ve školním parku. První den končíme již v 9.30 h. Pro žáky I.stupně je poté od 9.30 h. do 15.00 zajištěna školní družina. 3.9.2018 jsou obědy zajištěny pouze pro předem přihlášené žáky.

Více informacích o organizaci školního roku (a hlavně o prázdninách a volných dnech) najdete zde.

Kalendář aktuálních školních akcí a termínů najdete zde.

Informace o organizaci vyučování, rozvrhu výuky a přestávkách si můžete přečíst zde.

 


 

Školní družina

  

Školní družina je určena především pro děti z 1.stupně, které ji mohou navštěvovat každý den od 11.30 do 15.00 hodin.  Vychovatelky ŠD jsou Marie Vávrová a Nikola Kolaříková. Přihlášky k pravidelné docházce do družiny dostanou děti od své třídní p.učitelky nebo si ji můžete stáhnout pod článkem. S pravidly činnosti ŠD se můžete seznámit zde. Kromě pravidelné činnosti ŠD nabízíme i zájmové kroužky, školní knihovnu, volný přístup na internet a PC...

 


  

Mateřská škola

 

Pravidelný provoz naší mateřské školy byl po letních prázdninách zahájen v pondělí 3. září 2018.  Bližší informace vám poskytnou učitelky MŠ nebo zástupce ředitele pro MŠ - Jolana Vaněčková (318 695 382, jolana.vaneckova@zschrastice.cz).

  


  

Stravování

 

Přihlášky na obědy obdrží žáci ZŠ u třídních učitelek a ti netrpěliví si ji mohou stáhnout a vytisknout sami! První den dostávají oběd pouze ti žáci, kteří se předem přihlásí. Zde si můžete přečíst informace o stravování ve školní jídelně a tady je jídelníček! Jídelníček pro děti z MŠ je k nahlédnutí zde

  

Doporučujeme: k placení obědů použijte inkaso

  

V novém školním roce pokračuje možnost platby stravného prostřednictvím inkasa z účtu. Více informací a návod pro rodiče, jak si tuto službu chtějí aktivovat tuto službu, najdete zde. Podrobné informace najdete také na přihlášce ke stravování pro ZŠ a na přihlášce ke stravování dětí v MŠ.

 


  

GDPR - ochrana osobních údajů

 

Od 25.5.2018 platí pro školu tato směrnice pro nakládání s osobními údaji v souladu s platnými zákony a předpisy. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pan Jakub Iran, tel.: 732 633 384, mailová adresa: jakub.iran@sms-sluzby.cz. Další informace o GDPR najdete zde.

  


  

Volitelné předměty
  

Všichni žáci 6.-9.ročníku si mohli ještě před prázdninami vybrat z nabídky volitelných předmětů, které se jim od září objeví v rozvrhu. Podle zájmu většiny žáků byly sestaveny meziročníkové skupiny. V novém školním roce 2017-2018 to jsou tyto volitelné předměty na II.stupni:  2x konverzace v anglickém jazyce, filmová tvorba, etická výchova, cvičení z matematiky a 2x základy administrativy (psaní všemi deseti)

Také žáci z 2.-5.ročníku měli možnost si vybírat volitelné předměty pro I.stupeň. Jedná se o tyto předměty: sportovní hry a keramické tvoření.

 


  

Rozvrh hodin

 

Žáci obdrží  rozvrhy vyučování od své třídní učitelky. Tyto rozvrhy jsou dostupné také na školním webu zde. Přehledný týdenní rozvrh všech tříd celé školy je zde. Rozvrhy vyučování se liší v sudém a lichém týdnu. Od pondělí 3.9.2018 začíná výuka podle rozvrhu v sudém týdnu. Rozvržení výuky včetně přestávek najdete zde. Kromě toho dostává každý žák školy svůj individuální rozvrh, který již zahrnuje žákem vybrané volitelné předměty. Rodiče potvrzují tento výběr a poté se individuální učební plán žáka stává pro celý školní rok závazným. Tyto rozvrhy se u jednotlivých žáků samozřejmě odlišují, proto je na webu neuvádíme.

  


  

Týdenní plány

  

Stejně jako v uplynulých letech, mají žáci i rodiče možnost získávat potřebné informace i prostřednictvím týdenních plánů, které dostávají žáci 1.stupně od svých TU vždy v pátek na následující týden. Tyto plány jsou dostupné i na webu školy. Více informací si můžete přečíst zde. Od loňského roku zde zveřejňujeme i plány programu předškoláků v MŠ.

  


  

Konzultace

  

Pro rodiče nabízíme třídní schůzky a také individuální konzultace o prospěchu a chování. Při schůzkách a konzultacích považujeme za nejvhodnější nejenom účast rodičů, ale i dítěte. Přehled pravidelných konzultačních hodin všech vyučujících ZŠ najdete zde.

  


  

Zájmové kroužky

  

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v polovině září 2019. Rodiče i žáci obdrží  nabídku volnočasových aktivit naší školy, ze které si mohou děti vybírat. Teprve po odevzdání vyplněné přihlášky jsou jednotlivé kroužky otevřeny. Záleží jen na zájmu dětí a počtu přihlášených. Přehled všech kroužků bude zde, podrobnější informace o jednotlivých kroužcích najdete také zde.

 

 


Lyžařský kurz 2019

  

Připravujeme opět školní lyžařský kurz na Šumavě v termínu 3.3.-8.3.2019 Podrobnější informace o LVK 2019 najdete zde.

 

 


  

Školní zpravodaj 2018

  

Ve školním zpravodaji najdete souhrn informací o aktuálním školním roce 2018/2019. Tištěné zpravodaje obdrželi žáci 3.9.2018 ve škole od svých třídních učitelek a také děti v MŠ. Ke stažení ve formátu PDF je zpravodaj zde. 

 

  

Propagační infoletáček

 

Propagační infoletáček naší školy v pdf si můžete prohlédnout, stáhnout či vytisknout zde.

 

   

Výroční zpráva

  

Výroční zpráva obsahuje souhrn informací o předchozím školním roce. Její zpracování a zveřejnění je zákonnou povinností každé školy. Výroční zpráva 2017-2018 je k dispozici ke stažení ve formátu PDF v Dokumentech ZŠ nebo zde. 

 

 

Další informace budeme průběžně přidávat či aktualizovat!

 

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

karel.derfl@zschrastice.cz

     739 691 120, 318 695 382      

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!