RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Zápis dětí do 1.třídy

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ

DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vydávám toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy bude probíhat v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. V tomto období je třeba dodat žádost o přijetí k dítěte jednou z níže uvedených možností. Žádost si můžete stáhnout zde. O přidělení číselného kódu pro Vaše dítě budete informováni e-mailem, na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.

Poté žádosti vyhodnotíme a na webu školy resp. na dveřích školy zveřejníme číselné kódy přijatých dětí.

Samotný zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole!

 

Žádost o přijetí podávejte písemnou formou jedním z těchto způsobů:

 

1) do datové schránky školy (xtpdtf4); 

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;

3) vhoďte do poštovní schránky školy;

4) pošlete poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Chraštice, Chraštice 44, 262 72 Březnice.

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

1) jméno a příjmení dítěte;

2) datum narození;

3) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručení;

4) označení konkrétního zařízení (základní školy), jemuž je žádost doručena;

5) podpis osoby, která žádost podává;

6) podpis zákonného zástupce, který při podání žádosti dítě zastupuje.

 

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky: 

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutno podat v termínu od 1. dubna 2020 do 31. května 2020. 

Součástí žádosti o odklad musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2020. Žádost o odklad školní docházky si můžete stáhnout zde.

Žádost o přijetí k povinné školní docházceDotazník k zápisu a Žádost o odklad povinné školní docházky  si můžete stáhnout z našich webových stránek (viz níže).

 

S případnými dotazy se můžete obracet přímo na mě mailem nebo telefonicky (739 691 120).

Další informace o zápisu a také požadavky na budoucí školáky najdete v přílohách pod článkem. 

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy                

  karel.derfl@zschrastice.cz                                     

 

  

PřílohaVelikost
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání658.34 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky542 KB
Rodiče vítáni: Zápis - plakát 1385.04 KB
Rodiče vítáni: Zápis - plakát 2311.79 KB
Rodiče vítáni: Zápis - plakát 3335.64 KB
Rodiče vítáni: Zápis - plakát 4287.5 KB
Desatero pro rodiče předškoláka 181.4 KB
Desatero pro rodiče prvňáčka70.73 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!