RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Zápis dětí do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023

 

 

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 11. května 2022 od 8.00 do 17.00 hodin v kanceláři mateřské školy.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Žádost o přijetí si můžete stáhnout na školním webu a již vyplněnou přineste s sebou. Můžete si ji také vyžádat vytištěnou v mateřské škole nebo ji vyplnit až na místě při vlastním zápisu.

Každému zapisovanému dítěti bude přidělen číselný kód. Pořadí doručení žádosti o přijetí ani čas zápisu nemají žádný vliv na vlastní rozhodování o přijetí.

Všechny přijaté žádosti seřadíme podle předem schválených kritérií a seznam s číselnými kódy přijatých dětí zveřejníme na školním webu resp. na dveřích školy.

 

V žádosti o přijetí k předškolní docházce musí zákonný zástupce uvést všechny náležitosti stanovené v § 36 odst. 4 a 5 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterými jsou:

 

1) jméno a příjmení žadatele (dítěte);

2) datum narození;

3) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

4) označení konkrétního zařízení (mateřské školy), jemuž je žádost doručena;

5) podpis osoby, která žádost podává;

6) podpis zákonného zástupce, který při podání žádosti dítě zastupuje.

 

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.  

Doložení řádného očkování dítěte.

Podmínkou k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí být doložení řádného očkování dítěte podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (t.j. poslední rok před nástupem do 1.třídy ZŠ).

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením od dětského lékaře, které stačí dodat až po zápisu (formulář obdržíte v MŠ).

Další informace 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají všechny děti, které dosáhnou pěti let do 31.8.2022.

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy osobně, mailem či telefonicky (739691120) nebo na zástupkyni ředitele pro MŠ Šárku Křivánkovou (731411927).

Další informace o zápisu najdete v přílohách. 

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy       Šárka Křivánková, zástupce ředitele pro MŠ  

        karel.derfl@zschrastice.cz                                                          sarka.krivankova@zschrastice.cz     

PřílohaVelikost
2022 Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 (plakát)346.6 KB
2022 Kritéria přijímání dětí do MŠ818.89 KB
2022 Žádost o přijetí do MŠ (formulář)480.38 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!