RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Hodnocení chování

 

SYSTÉM HODNOCENÍ

PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁVÁNÍ

A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

V ZŠ A MŠ CHRAŠTICE

 

Ve snaze podávat kvalitní zpětnou vazbu žákům a také jejich rodičům, používáme v naší škole od roku 2015 nový systém hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků.

 

Na konci pololetí každému žákovi a žákyni naší školy (a jejich rodičům) písemně sdělíme, jak z našeho úhlu pohledu přistupují ke vzdělávání, jak se jim daří respektovat pravidla školního soužití a jak se chovají ke svým spolužákům i dospělým ve škole. 

 

Žáci a žákyně jsou hodnoceni podle následujících kritérií: 

 

Pracuje soustředěně a vytrvale 

dokáže být zaměřen na práci 

nerozptyluje sebe ani spolužáky 

překonává počáteční neúspěchy 

dokáže dotahovat úkoly do konce 

 

Pracuje zodpovědně 

pracuje na své osobní maximum 

pokud dostane úkol, lze se spolehnout na to, že se jej pokusí splnit co nejlépe 

 

Na vyučování je připraven 

má připraveny všechny předem dohodnuté pomůcky a materiály potřebné k efektivní práci                     v hodinách 

 

Dokáže pracovat samostatně 

dokáže podle dostatečné jasného zadání bez pomoci druhých pracovat na splnění úkolu 

 

Dokáže spolupracovat se spolužáky ve skupině 

svou prací a svým chováním pomáhá celé skupině dosáhnout úspěšného splnění úkolu

neprosazuje se na úkor ostatních členů skupiny 

 

Respektuje dohodnutá pravidla školního soužití 

školní řád i třídní pravidla 

 

Přistupuje k dospělým s úctou 

svým chováním nesnižuje autoritu a vážnost dospělých lidí podílejících se na fungování školy 

 

Přistupuje ke spolužákům s úctou 

svým chováním neponižuje žádného svého spolužáka 

neposmívá se spolužákům 

nezastrašuje je a ani jinak neutočí na jejich důstojnost 

 

Ke každému z těchto kritérií bude na konci pololetí připojeno hodnocení vyjadřující míru jeho naplnění: 

     splňuje 

     spíše splňuje 

     spíše nesplňuje 

     nesplňuje 

 

Celkové hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků je zpracováno na samostatném tiskopise, který je přílohou k vysvědčení na konci školního roku nebo výpisu vysvědčení v pololetí. Tento způsob hodnocení se netýká žáků v 1. až 3. ročníku, kteří jsou hodnoceni pouze slovně. 

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy 

  karel.derfl@zschrastice.cz

 

 

 

PřílohaVelikost
Systém hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků v ZŠ a MŠ Chraštice317.96 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!