RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

50.VÝROČÍ ŠKOLY

HLEDÁME SPONZORY!!!  

 

Hledáme sponzory, kteří nám pomohou při přípravě a realizaci oslav 50.výročí otevření nové chraštické školy. Přispět můžete přímo VY nebo nám zprostředkujte kontakt s možným sponzorem. Nejlépe se vztahem k regionu, okolním obcím či  k naší škole.

 

Jedná se o financování nákladů na: Padesát Kčs

  1) přípravu a tisk almanachu školy,  

  2) technické zajištění VÝSTAVY o historii i současnosti naší školy,

  3) výrobu propagačních i upomínkových předmětů

  4) výrobu nových školních triček,

  5) zajištění kapely a kulturního vystoupení,

  6) zajištění doprovodného programu pro děti i dospělé,

  7)  občerstvení  pro hosty,

  8)  pořízení fotodokumentace z akce;

  9)  pořízení videozáznamu z akce,

10) ostatní náklady.        

 

SPONZOROVÁNÍ 50.VÝROČÍ MŮŽE  MÍT TYTO PODOBY:

- Finanční  (převod finanční částky na účet nebo předání v hotovosti);

 

Padesát haléřů-  Věcný dar  (suroviny, potraviny, nápoje, ceny do TOMBOLY, materiál, květiny, atd.) ;

-  Zapůjčením potřebného vybavení (výstavní panely, pódium, technické vybavení, ozvučení, stánky, chlazení, nádobí, ubrusy, lavice a stoly,  atp.);

-  Poskytnutí služby zdarma či s výraznou slevou (odvoz materiálu či osob, tisk, propagace, vystoupení na akci,...);

-  Jiné možnosti  (pomoc s organizací a zajištěním akce, pořadatelská činnost, atp.).

 

Kdo je ochoten se podílet větší nebo menší částkou na sponzorování vydání almanachu, popříp. i dalších aktivit týkajících se oslav, nechť se ozve organizátorům nebo v kanceláři školy.

 

SPONZORŮM NABÍZÍME:

- Všichni sponzoři obdrží účetní doklad o převzetí sponzorského daru, darovací listinu.

- Jména SPONZORŮ (nebo jména firem) budou zveřejněna na akci samotné i na školním webu

- Významní sponzoři budou uvedeni v ALMANACHU ŠKOLY a získají možnost reklamy zdarma v této publikaci (včetně uvedení loga, adresy, kontaktu atp.). Almanach bude vydán v odhadovaném nákladu 350 -500 kusů výtisků (obdrží jej mj. starostové okolních obcí, významné instituce v regionu a samozřejmě se dostanou do rukou široké veřejnosti, bývalých žáků i rodičů těch současných).

- Po domluvě jsou možné i jiné formy propagace (např. vyvěšení vlastních reklamních bannerů, ...).

    

Věříme, že nás podpoříte a ZVEME VÁS k účasti na oslavě 50.výročí otevření nové budovy ZŠ Chraštice, která se bude konat v sobotu 24.září 2011 v Chrašticích!

   

Děkujeme za případné sponzorské dary a těšíme se na milé setkání !

 

Kontakty:

 

telefon škola: 318 695 382 nebo 739 691 120 

e-mail: skola@zschrastice.cz ,

web školy: www.zschrastice.cz  

 

Číslo účtu školy u ČSOB Příbram č.ú.: 195785804/0300

 

 

 

 

Marie Šprunglová a Mgr.Karel Derfl

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
HLEDÁME SPONZORY!!! - článek ke stažení v PDF63.15 KB
Žádost o sponzorský dar 62.64 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!