RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Školská rada

Co je školská rada?

 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

 

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

·        vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;

·        schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;

·        schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;

·        schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;

·        podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;

·        projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;

·        projednává inspekční zprávy České školní inspekce;

·        podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

 

Další informace

Více informací o Školské radě naleznete na stránkách MŠMT.

 

 

 

PřílohaVelikost
Zřizovací listina ŠR24.03 KB
Volební řád ŠR37.77 KB
Jednací řád ŠR35.77 KB
2005 ŠR - příloha č.228.44 KB
2008 ŠR - příloha č.228.84 KB
2011 ŠR - příloha č.278.02 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!