RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Volitelný předmět

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT)

Předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE byl znovu v nabídce i pro školní rok 2019-2020 a je zařazen jako volitelný v učebním plánu pro všechny žáky 6.-8.ročníku.

 

Rozsah výuky: 1 hodina týdně resp. 2 hodiny jednou za 14 dní

 

Vyučující: Bohuslav Hora

 

Další informace:

Pro žáky se zvýšeným zájmem o počítače a jiné digitální technologie nabízíme volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT). Žáci se mj. učí pracovat s digitálním fotoaparátem a videokamerou, používat grafické programy, využívat i další digitální technologie a programy pro práci s nimi (audio, iPady, prezentační technika, využíváni cloudových úložišť, sdílení a prezentování, tvorba i správa webu aj.). Pracujeme také s Ozoboty (základy programování), zkoušíme si složit sami počítač ze stavebnice (Computer Pipper Kit), zkoumáme a vytváříme virtuální 3D realitu.

 

Ve školním roce 2019-2020 si chceme také vyzkoušet práci s Greenscreenem, animování krátkého filmu a postavíme si funkční 3D tiskárnu.

 

Podle našeho školního vzdělávacího programu vyučujeme informatiku již od 1. třídy (Práce s počítačem) a později jako povinný předmět Informatika (v 6.-7. ročníku). Na tyto povinné předměty pak navazuje nabídka dalších volitelných předmětů.

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!