RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Volitelný předmět

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT)

 

Předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE byl znovu v nabídce i pro školní rok 2016-2017 a bude zařazen do učebního plánu 8.ročníku na základě zájmu, který vyjadřují žáci a jejich rodiče v dotaznících na závěr školního roku a jako povinně volitelný v učebním plánu pro všechny žáky 9.roč.

 

Rozsah výuky: 1 hodina týdně resp. 2 hodiny jednou za 14 dní

 

Vyučující: Karel Derfl

 

Další informace:

Pro žáky se zvýšeným zájmem o počítače nabízíme volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT). Žáci se mj. naučí pracovat s digitálním fotoaparátem a videokamerou, používat grafické programy, využívat i další digitální technologie a programy pro práci s nimi (audio, iPady, prezentační technika, využíváni cloudových úložišť, sdílení a prezentování, správa webu aj.).

 

 

Podle našeho školního vzdělávacího programu vyučujeme informatiku již od 1. třídy (Práce s počítačem) a později jako povinný předmět Informatika (v 6.-7. ročníku). Na tyto povinné předměty pak navazuje nabídka volitelných předmětů.

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!