RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Volitelný předmět

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 

Tento předmět byl opět navržen pro školní rok 2016-2017 a byl zařazen do učebního plánu pro velký zájem ze strany žáků a rodičů pro žáky 7.-8. ročníku ve dvou meziročníkových skupinách. 

 

Cílem výuky předmětu Konverzace v anglickém jazyce je umožnit žákům dokonalejší osvojení již studovaného jazyka, zejména při poslechu s porozuměním a při samostatném vyjadřování. Žáci mají získat větší samostatnost a jistotu v užívání již známého jazykového materiálu. Důraz se klade na zdokonalování schopnosti porozumět projevu rodilého mluvčího. 

 

Rozsah výuky: 1 hodina týdně nebo 2 hodiny 1x za 14 dní

 

Vyučující: Bethany Staneland (rodilá mluvčí z Kanady)

 

Ve školním roce 2016-2017 zahajujeme spolupráci s rodilou mluvčí anglického jazyka paní Bethany Staneland z Kanady, která bude vyučovat na II. stupni volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce a dle možností bude docházet i na další hodiny Aj na I. a II. stupni ZŠ nebo pomáhat při školních jazykových projektech.

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!