RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Volitelný předmět

FILMOVÁ TVORBA

 

Předmět FILMOVÁ TVORBA jsme poprvé nabídli ve školním roce 2012-2013 a nabízíme ho nyní i pro školní rok 2018-2019. Byl zařazen do učebního plánu 9.ročníku na základě zájmu žáků a rodičů.

 

Tento volitelný předmět si mohou vybírat pouze žáci a žákyně 9.třídy.

 

Rozsah výuky: 1 hodina týdně resp. 2 hodiny jednou za 14 dní, popř. 4 hodiny jednou za měsíc (v případě projektu, exkurze nebo návštěvy filmové projekce v kině či na filmovém festivalu).

 

Vyučující: Karel Derfl

 

Charakteristika předmětu FILMOVÁ TVORBA:

 

Filmová výchova je z hlediska obsahu rozdělena na dvě části - znalostní a dovednostní.

 

Cílem předmětu FILMOVÁ TVORBA je:

 

- seznámit žáky s etapami ve vývoji filmu a se současnými žánry;

- naučit žáky porozumět filmovému umění;

- seznámit žáky s amatérskou a profesionální tvorbou;

- vést žáky k praktickému využívání prostředků filmového umění;

- vytvářet pestrá audiovizuální díla, která v sobě kloubí výpověď obrazu, dějovou linii příběhu, slovo a hudbu;

- propojení s dalšími vzdělávacími oblastmi (Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura a Informační a komunikační technologie).

Tematické okruhy:

 

1) filmová historie;

2) filmové umění;

3) filmové žánry;

4) filmová tvorba (kamera, hudba, střih, režie);

5) literární příprava a scénář;

6) film a autorský zákon;

7) školní film a jeho didaktické funkce.

 

Ve školní roce 2019-2020 tento předmět není v nabídce volitelných předmětů.

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!