RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Volitelný předmět

DOMÁCNOST

 

Volitelný předmět DOMÁCNOST jsme znovu nabídli i pro školní rok 2016-2017, ale nebyl zařazen do učebního plánu 6.-7.ročníku pro malý zájem žáků a jejich rodičů, který vyjádřili v dotaznících vždy na závěr minulého školního roku.

 

Rozsah výuky: 1 hodina týdně resp. 2 hodiny jednou za 14 dní (pondělí odpoledne)

 

Vyučující: ---

 

 

Další informace:

Náplní tohoto předmětu je teoretické i praktické seznámení s různými domácími činnostmi.

Cílem je, aby žáci, kteří se rozhodnou pro tento volitelný předmět, získali znalosti o výživě člověka, ovládali základní principy stolování a obsluhy u stolu, seznámili se s předpisy a hygienickými pravidly v domácnosti, měli představu o základních činnostech přípravy pokrmů, dodržovali zásady zdravého a příjemného prostředí v bytě, získali informace o ekonomice v rodině, zvládali jednoduché postupy při šití a používali vhodné materiály a pomůcky, orientovali se v návodech, dodržovali zásady bezpečnosti a ochrany při práci, zapojili šicí stroj, žehličku, uměli vkusně a esteticky upravit oblečení.

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!