RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Zájmové kroužky ZŠ

Zájmové kroužky 

 


Všechny mimoškolní aktivity organizované přímo školou (tj. v době mimo rozvrh výuky) jsou součástí činnosti školní družiny (ŠD) nebo školního klubu (ŠK). Více informací o jednotlivých kroužcích zde.  

  

Dítě se do jednotlivých volnočasových činností přihlašuje písemnou přihláškou, rodiče potvrdí svým podpisem účast dítěte i seznámení s podmínkami. 

   

Zájmové kroužky jsou součástí ŠD, dítě odchází se souhlasem vychovatelky na činnost kroužku ze školní družiny a zase se tam potom vrací. Pokud kroužek odpadne, dítě zůstává v družině. Tím je zajištěna bezpečnost dítěte, za které v tuto dobu odpovídá škola.   

  

Docházka dítěte do zájmového kroužku je evidována v sešitu docházky. 

   

Upozorňujeme na skutečnost, že všechny kroužky mohou být otevřeny až teprve na základě zájmu dětí. Pokud se v některém kroužku nepřihlásí dostatečný počet zájemců, nemůže být bohužel otevřen. 

 

 

Název kroužku 

Vedoucí

Kdy?

V kolik?

Pro koho?

Pozn.

 

 Šikovné ručičky  R. Sklenářová  S pondělí  13,30-15,15    1.-3.roč.  
   Vaření  A. Kolářová  úterý  15,00-16,00    6.- 9.roč.   


 Pěvecký  B. Běloušková  L úterý  14,00-15,00     1.-9. roč.  


 Zumba  D. Chiosa  úterý  14,00-15,00     1.-9. roč.  
   Dramatický  H. Kuzníková   úterý  15,00-16,30     1.-9. roč. Stolní tenis - ml.  J. Mezek   středa  15,00-16,30    1.-5. roč.  
   Rybářský  D.Kott, K. Staněk  čtvrtek  15,00-16,30    3.-.9. roč.  
   Střelecký  M. Bodnar  pátek

  13,30-15,00

    6.-9. roč.  
   Technicko-  umělecký  Z. Jun, J. Kocíková  pátek  13,30-15,00     1.-9. roč.  
   Stolní tenis - st.   L. Vopat  pátek  15,00-16,30     6.-9. roč.  

 

Pravidelná činnost zájmových kroužků ŠD a ŠK bude zahájena v týdnu od 19. září 2022. Pololetní příspěvek na činnost kroužku je 300,-Kč. Poplatek za kroužky ale neplatí žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny a hradí zde měsíční poplatek. Tito žáci mají všechny kroužky zdarma.

 

Příspěvek na činnost školních kroužků slouží zejména na pořízení vybavení kroužků a nákup spotřebního materiálu. Tento poplatek může být prominut či snížen (ze sociálních důvodů), a to na základě žádosti rodičů.  

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy                                          Marie Vávrová, vedoucí vychovatelka ŠD

karel.derfl@zschrastice.cz                                                  marie.vavrova@zschrastice.cz

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!