RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice

 

SRPZŠ neboli Spolek rodičů a přátel ZŠ Chraštice vznikla v r.1992 jako občanské sdružení, jehož hlavní náplní je užší spolupráce mezi školou, rodiči a veřejností. Cílem je vzájemná spolupráce rodičů a zákonných zástupců žáků a dětí se Základní školou a mateřskou školou Chraštice při prosazování společných zájmů. Zástupci rodičů také mají vliv na získání certifikace školy RODIČE VÍTÁNI. V praxi to znamená, že každoročně ověřují a potvrzují, zda škola plní povinná i volitelná kritéria této značky. 

  

V roce 2015 došlo k rozšíření činnosti sdružení i na rodiče dětí z mateřské školy a od 20.2.2016 došlo ke změně stanov i názvu na Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice z důvodu platnosti nové legislativy (NOZ).

 

Členy SRPŠ jsou volení zástupci jednotlivých tříd ZŠ a MŠ, výbor SRPŠ je tvořen voleným předsedou, zástupcem předsedy a hospodářem.

 

Sdružení je neziskovým právním subjektem a má zřízen svůj vlastní účet.

 

Příjmy SRPZŠ tvoří členské poplatky (ročně ve výši Podporujte svoje děti!200,-Kč za každé dítě v ZŠ, přispěvek v MŠ činí 1000,-Kč a představuje zejména náklady na zajištění akcí pro děti), dále sponzorské dary, příjmy z pořádaných akcí (Dětský karneval atp.) a popř. finanční granty či dotace získané na základě podaných projektů.

 

SRPŠ podporuje mimoškolní aktivity pro děti z chraštické školy, některé školní akce i zájmovou činnost.

 

Každoročně např. přispívá na dopravu žáků na lyžařský kurz popř. i na školu v přírodě, spolufinancuje materiál a vybavení pro činnost zájmových kroužků, odměny pro vítěze školních soutěží či pro nejlepší žáky na závěr roku.

 

SRPZŠ se podílí na zajištění organizace výměnných pobytů našich a švýcarských žáků v rámci dlouholetého mezinárodního projektu PARTNERSTVÍ naší školy se školou v Heimiswilu.

 

Mnozí rodiče nás podporují nejenom finančně či sponzorskými dary, ale zejména poskytnutím služeb či prací, které jsou potřebné pro úspěch výše uvedených aktivit pro děti (a také pro mládež, neboť se často zúčastňují i naši bývalí žáci). 

 

Všem našim příznivcům patří veliké poděkování!

 

Předsedkyně:      Miroslava Chánová

Místopředseda:    Martin Stejskal

Hospodář:           Renata Skalová


Nejvyšší orgán:   Výbor SRPŠ

 

Členové výboru: Alena Trčová, Radek Procházka, Jitka Vancová, Jan Krise, Hana Halušková,

                         Veronika Kotrbová, Aneta Josková, Tereza Červenková, Vendula Krákorová,

                         Miroslava Hrkalová, Veronika Liotard, Markéta Mazourová,

                         Pavlína Dudková (MŠ), Zdeňka Vršecká (MŠ).

                        

Akce  uskutečněné v období 2018 - 2022

Dětský karneval, Návštěva dětí a pedagogů ve Švýcarsku, Dětský den, výlety s rodiči, aj.

 

Plánované akce v roce 2023

Dětský karneval, Dětský den, Návštěva dětí a pedagogů ze Švýcarska, aj. 

 

Název a adresa:

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44, 262 72

 

IČ:  04765133

 

Bankovní účet:  115-7092630297/0100  (Komerční banka)

 

Datum zápisu:  20.2.2016  pod spis. značkou L 64575 vedené u Městského soudu v Praze

 

PřílohaVelikost
Výpis ze spolkového rejstříku (2016)53.28 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!