RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Hodnocení školy

MAPA ŠKOLY 2018 

(výsledky dotazníkového šetření)

 

Opět jsme si objednali u společnosti SCIO (počtvrté v ZŠ a potřetí v MŠ) zpracování nezávislého průzkumu, který nám má pomoci zmapovat, jak naši školu hodnotí žáci a jejich rodiče, nebo jak sami sebe i svoji práci vnímají učitelé, provozní zaměstnanci či vedení školy. Před vlastním dotazníkovým šetřením jsme informovali rodiče v ZŠ a MŠ prostřednictvím dopisů a tohoto článku na školním webu.

 

Okruhy dotazníkového šetření:

Děti

 

- Cíle školy; 

- Výuka a hodnocení; 
- Spolupráce; 
- Bezpečí; 
- Materiální zázemí; 
- Spokojenost se školou; 
- Vztahy; 

 

Naším cílem je, aby každé dítě bylo ve škole spokojené a práce školy se celkově zkvalitňovala. Věříme, že i zájem rodičů je stejný nebo podobný. V této snaze nám velmi pomáhá, když známe názory rodičů a žáků na naši školu. Právě informace získané nezávislým a anonymním dotazníkovým šetřením jsou velmi cenné a spolu s případnými dalšími podněty nám pomáhají v objektivnějším posouzení činnosti školy a mohou přispět i k řešení či odstranění nedostatků a problémů.

 

V uplynulých dnech jsme obdrželi zpracované výsledky dotazníkového šetření a jak jsem slíbil, zveřejňujeme je v plném rozsahu, aby se mohl každý seznámit s jejich obsahem a udělat si tak vlastní názor. Věříme, že výstupy z MAPY ZŠ a MAPY MŠ poskytnou zajímavé a důležité informace, které se stanou zdrojem pozitivních změn v naší základní i mateřské škole. 

Dotazník

 

Připomínám, že zjišťování bylo dobrovolné a anonymní; na dotaznících se neuváděly žádné identifikační údaje kromě adresy školy, kódu školy a ročníku. 

Děkujeme za všechny vyplněné dotazníky, kterých se nám od rodičů v ZŠ vrátilo 75 %  a v MŠ dokonce 83 % - což je v obou případech velmi vysoký počet účastníků průzkumu.

 

Všechny vyplněné dotazníky byly odeslány na vyhodnocení do společnosti SCIO a nyní se i vy můžete seznámit se závěrečnou zprávou, kterou tvoří 2 listy se SOUHRNNÝMI VÝSLEDKY ZŠ  a také podrobná ANALYTICKÁ ZPRÁVA ZŠ, která má celkem 60 stran. Nebo se můžete probírat jednotlivými otázkami a tématy a porovnávat, jak na ně odpovídali žáci I. a II.stupně, jejich rodiče nebo učitelé či provozní zaměstnanci z naší školy v porovnání se školami ostatními v souboru PERCENTILY MAPY ZŠ, který má celkem 9 stran. Odpovědi respondentů na otevřené otázky nejsou v těhto zprávách uvedeny, ale pro vedení školy jsou k dispozici po přihlášení na www.mapaskoly.cz. Více informací o dotazníkovém šetření spolu s vysvětlením, jak se v grafech vyznat a co z nich lze vyčíst se dozvíte také na webu www.testovani.cz/Projekt/26/mapa-skoly.

 

Zajímavé může být i srovnání s ostatními školami, které se spolu s námi zúčastnily letošního dotazníkového šetření MAPA ZŠ. Jedná se o 161 ZŠ s celkem 31.335 žáky, 23.653 rodiči a 2.712 učiteli, kteří dotazníky společnosti SCIO vyplnili a odevzdali ke zpracování.  

Přitom v České republice je celkem 4.155 základních škol, takže se MAPY ZŠ zúčastnilo pouze 3,87 % z celkového počtu všech ZŠ. Toto dotazníkové šetření je ovšem pro školy dobrovolné a každá škola si náklady na něj hradí z vlastních prostředků, což může být pro mnohé důvodem k neúčasti.

Kromě finančních důvodů se vedení některých škol také může obávat, že by se v anonymních dotaznících mohla objevit nepříjemná kritika či skutečnosti, které by mohly znamenat riziko a ohrožení pro školu či její zaměstnance.

 

To si v naší škole nemyslíme a naopak oceňujeme, pokud nám rodiče či žáci dokáží poskytnout zpětnou vazbu k tomu, co a jak se ve škole děje. Proto i já na tomto místě děkuji všem za otevřenost ve vašich názorech a současně i za kladné ohodnocení činnosti školy či ocenění práce našich pedagogů, které se také objevilo ve výsledcích a v závěrečných souhrnných zprávách v ZŠ i MŠ.

 

Výstupem dotazníkového šetření v mateřské škole je také závěrečná zpráva, jejíž součástí je 1 list se SOUHRNNÝMI VÝSLEDKY MŠ, dále podrobná ANALYTICKÁ ZPRÁVA MŠ (20 stran) a přehled odpovědí PERCENTILY MAPY, který má 3 strany. Odpovědi respondentů na otevřené otázky nejsou v těhto zprávách uvedeny, ale pro vedení školy jsou k dispozici po přihlášení na www.mapaskoly.cz. 

 

Chcete-li vedení školy nebo jednotlivým učitelům sdělit vaše názory či představy, nápady a náměty pro zlepšení činnosti naší školy, můžete tak učinit osobně, telefonicky, písemně nebo mailem. 

 

Děkuji i za ochotu a čas, který jste věnovali vyplňování dotazníků,  a těším se na další spolupráci. 

 

V Chrašticích 22.4.2018 

 

                                                                                                       

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

 

   

Více informací o dotazníkovém šetření MAPA ŠKOLY najdete na www.scio.cz.

 

Výsledky předchozích dotazníkových šetření v naší škole najdete na webu zde: Mapa ZŠ 2005Mapa ZŠ 2010Mapa MŠ 2012Mapa ZŠ 2014Mapa MŠ 2016.

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!